Įkvepiantys kraštovaizdžiai.

Kamanų aukštaplynė su skurdžiomis, retomis paprastosiomis pušimis, kiminais, baltąja saidra, šiliniais viržiais.

Samanoti betoniniai paviršiai.

Islandijos tundros ir geizeriai.

Back to Top