Tvarios krastovaizdzio architekturos projektas - "SALA active"

Ekologinio Dizaino ir Technologijų klasteris EDiT, suvienijęs įvairių sričių specialistus: architektus, kraštovaizdžio architektus, inžinierius, statybos medžiagų tiekėjus-diegėjus ir nekilnojamo turto vystytojus, inicijuoja projektą "SALA active", kurio tikslas – sukurti unikalų objektą, reprezenuojantį darnios plėtros principus architektūroje ir kraštovaizdžio formavime bei ekeologiškos statybos galimybes. 

"Prerijų sodų" komanda, pakviesta suprojektuoti aplinką, pateikė detalius gerbūvio sutvarkymo planus, kur demostruojamas tvarus vandens valdymas, biologinės įvairovės kūrimas, maisto auginimo kultūra, antrinių žaliavų panaudojimas, paliečiamas socialinis aspektas, susijęs su santykių tarp žmogaus ir gamtos stiprinimu. 

 

Back to Top